Steunpunt mantelzorg noordwijk

Wassenaarsestraat 5
2201 RD Noordwijk
Tel: 071-8200295
Mob: 06-55456779

E-mail:
mantelzorgsteunpunt@
welzijnnoordwijk.nl

 

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk biedt een zo breed mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die vanuit een persoonlijke relatie langdurig en intensief zorgt voor een partner, ouder, kind of vriend, die hulpbehoevend, (chronisch) ziek of gehandicapt is. Het geven van mantelzorg is geen vrijblijvende aangelegenheid en is meestal van grote invloed op het dagelijkse leven van de mantelzorger.

Het steunpunt houdt mantelzorgers via de website en nieuwsbrief op de hoogte van ondersteuningsactiviteiten en hoe deze te benutten. Zo organiseert het speciaal voor mantelzorgers allerlei bijeenkomsten en cursussen met als doel voorlichting, preventie, uitwisseling van ervaringen of het leren van vaardigheden.

Op deze website vindt u informatie over allerlei zaken rond mantelzorg, adressen die voor u van belang kunnen zijn en hoe u in contact kunt komen met het steunpunt.

Consulent Mantelzorg

Ter ondersteuning van de mantelzorgers is de Consulent Mantelzorg werkzaam op het steunpunt. Haar naam is Wendy Clason. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.